DEfičurky by Damio Damio & Dave Lister Dave Lister

Neutrálka

síla zemky + bonus k obraně %  
herní den    

Přírůstek obyvatel

počet obyvatel počet kol kolo ve kterém postavíš sýpku, 0 znamená že jí máš od začátku spokojenost/požehnání nespokojenost/kletba bez kouzla
počet domků (nepovinný údaj) počasí na domky (nepovinný údaj) počet vojáků (nepovinný údaj)

Obrana

obrana počet obyvatel součet obrany všech zemí vázaných vojenskou smlouvou bonus hrdiny v % obranné vozy cvičiště
velká pevnost střední pevnost malá pevnost dřevěné hradby vojenský štít velký vojenský štít pás zmatení

Síla kouzla

celkový počet mágů počet zemí bonus hrdiny v % počet pentagramů
počet MMV počet SMV počet vmv